1.jpg                    
тел.факс 084/ 65 16 36,  66 16 36       e-mail: office@gofrabg.com 
Наименование топ/м цена на л/м ТО   Наименование топ/м цена на л/м ТО
                              ЕКО МОДЕЛ          
БЯЛА Тръба гофр ф 11 100
ЧЕРНА Тръба гофр ф 11 100
Тръба гофр ф 14 100
Тръба гофр ф 14 100
Тръба гофр ф 16 100
Тръба гофр ф 16 100
Тръба гофр ф 19 50
Тръба гофр ф 19 50
Тръба гофр ф 23 50
Тръба гофр ф 23 50
Тръба гофр ф 29 50
Тръба гофр ф 29 50
Тръба гофр ф 36 25
Тръба гофр ф 36 25
ЧЕРВЕНА Тръба гофр ф 11 100
СИНЯ Тръба гофр ф 11 100
Тръба гофр ф 14 100
Тръба гофр ф 14 100
Тръба гофр ф 16 100
Тръба гофр ф 16 100
Тръба гофр ф 19 50
Тръба гофр ф 19 50
Тръба гофр ф 23 50
Тръба гофр ф 23 50
Тръба гофр ф 29 50
Тръба гофр ф 29 50
Тръба гофр ф 36 25
Тръба гофр ф 36 25
КДН МОДЕЛ - 320N 
БЯЛА Тръба гофр ф 11 100
ЧЕРНА Тръба гофр ф 11 100
Тръба гофр ф 14 100
Тръба гофр ф 14 100
Тръба гофр ф 16 100
Тръба гофр ф 16 100
Тръба гофр ф 19 50
Тръба гофр ф 19 50
Тръба гофр ф 23 50
Тръба гофр ф 23 50
Тръба гофр ф 29 50
Тръба гофр ф 29 50
Тръба гофр ф 36 25
Тръба гофр ф 36 25
ЧЕРВЕНА Тръба гофр ф 11 100
СИНЯ Тръба гофр ф 11 100
Тръба гофр ф 14 100
Тръба гофр ф 14 100
Тръба гофр ф 16 100
Тръба гофр ф 16 100
Тръба гофр ф 19 50
Тръба гофр ф 19 50
Тръба гофр ф 23 50
Тръба гофр ф 23 50
Тръба гофр ф 29 50
Тръба гофр ф 29 50
Тръба гофр ф 36 25
Тръба гофр ф 36 25
КДН МОДЕЛ - 750N 
БЯЛА Тръба гофр ф 11 100
ЧЕРНА Тръба гофр ф 11 100
Тръба гофр ф 14 100
Тръба гофр ф 14 100
Тръба гофр ф 16 100
Тръба гофр ф 16 100
Тръба гофр ф 19 50
Тръба гофр ф 19 50
Тръба гофр ф 23 50
Тръба гофр ф 23 50
Тръба гофр ф 29 50
Тръба гофр ф 29 50
Тръба гофр ф 36 25
Тръба гофр ф 36 25
ЧЕРВЕНА Тръба гофр ф 11 100
СИНЯ Тръба гофр ф 11 100
Тръба гофр ф 14 100
Тръба гофр ф 14 100
Тръба гофр ф 16 100
Тръба гофр ф 16 100
Тръба гофр ф 19 50
Тръба гофр ф 19 50
Тръба гофр ф 23 50
Тръба гофр ф 23 50
Тръба гофр ф 29 50
Тръба гофр ф 29 50
Тръба гофр ф 36 25
Тръба гофр ф 36 25
Тръби поддържани на склад !